Download PDF

Verzorgende C opleiding

Inleiding

Tijdens de functiegerichte thuiszorgopleiding Verzorgende C leert de deelnemer de best mogelijke zorg te verlenen aan cliënten zodat ze in hoge mate zelfstandig en goed kunnen leven.

Doel

Deelnemers te kwalificeren tot Verzorgende C conform de branche kwalificatie AO-VVT

Inhoud

Tijdens de opleiding Verzorgende C leert de deelnemer thuiszorg verlenen aan bijvoorbeeld oudere cliënten, cliënten met psychiatrische problemen, revaliderende cliënten of cliënten met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

De deelnemer leert hoe  cliënten zelfstandig en volgens een zorgplan te ondersteunen. Hierbij staat persoonlijke verzorging centraal, zoals helpen bij wassen en aankleden. De deelnemer verdiept zich in hoe cliënten zich beter zelf kunnen redden. Ook wordt geleerd hoe veranderingen en problemen te signalerent. Verder komt aan bod hoe cliënten te ondersteunen om sociale activiteiten te vinden en daarvan gebruik te maken. In de thuiszorg is veel contact met naasten en vrijwilligers. Tijdens de opleiding wordt geleerd hoe hiermee het beste om te gaan .Een uitgebreide versie van het  competentieprofiel kan worden gedownload via de site van AO-VVT

branchekwalificatie_verzorgende_C_en_D.2011-2012doc

Doelgroep

De deelnemer dient in het bezit te zijn van het VMBO diploma beroepsgericht of een vergelijkbaar diploma. Tevens dient de deelnemer gedurende het opleidingstraject gedurende 18 uur werkzaam te zijn in een organisatie met een SBB erkenning voor de MBO opleiding Verzorgende.

Afsluiting

De deelnemer ontvangt het door de branche erkende diploma Verzorgende C.

Duur

21 lesdagen van 6 klokuren per dag. Naast de lesdag dient u rekening te houden met gemiddeld 3 uur huiswerk per week. Doorlooptijd 42 weken.

Kosten

€ 2400,- inclusief lesmateriaal.

Locatie

Middelburg

Bijzonderheden

Voor de duur van de opleiding dient u minimaal 18 uur per week werkzaam te zijn bij een zorgorganisatie met een Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkenning voor Verzorgende. Deze training gaat van start indien zich minimaal 12 deelnemers aanmelden. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers.

Overig

Helix Transfer is een door Calibris Advies erkend opleidingsinstituut