Download PDF

Verpleegtechnische Vaardigheden voor Verzorgende niet IG

Inleiding

Bent u verzorgende met een dienstverband of stageplaats in de zorgsector van minimaal 16 uur per week, die zich wenst te bekwamen in de Verpleegtechnische Vaardigheden? Dan is deze opleiding er voor u.

Doel

U leert verpleegtechnische handelingen uitvoeren met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, procedures en voorschriften. De beroepshouding is hierbij geïntegreerd. Bij voldoende resultaat ontvangt u een Helix Learning certificaat.

Inhoud

De opleiding is gericht op de werkprocessen uit kerntaak 1 van het kwalificatiedossier Verzorgenden IG (aug. 2012)
De opleiding bestaat uit een ondersteunende week en zes leertaken.
Elke leertaak wordt ondersteund door theoretische informatie en deeltaakoefeningen.
Deeltaakoefeningen: betreft praktische vaardigheden over:
1. Injecteren Subcutaan en Intramusculair
2. Medicijnen checken, registreren, distribueren
3. Medicijnen toedienen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, luchtwegen en slijmvliezen (incl. medische rekenen).
4. Verzorgen van rode en gele wonden
5. Zwachteltechnieken toepassen
6. Verzamelen van monsters t.b.v. diagnostiek
7. EHBO en reanimatie
8. Suprapubische katheter verzorgen
9. Blaasspoeling uitvoeren
10. Lichaamstemperatuur regelen d.m.v. koude- en warmtebehandeling
11. Zuurstof toedienen
12. Toedienen van sondevoeding (met pomp)
13. Verzorgen van een stoma
14. Tracheacanule en tracheastoma verzorgen

Doelgroep

De deelnemer dient in het bezit te zijn van een van de volgende diploma’s:
• Verzorgende niveau 3;
• Bejaardenverzorgende;
• Gezinsverzorgende;
• Verzorgende thuiszorg;
• MDGO–VZ lang;
• Kraamverzorgende;
• Vergelijkbare opleiding.

Afsluiting

In het skillslab en in de praktijk voert u de Proeve van Bekwaamheid uit. U ontvangt een Helix Learning certificaat als u voor alle Proeve van Bekwaamheid een voldoende hebt.

Duur

15 lesdagen van 6 klokuren per dag. Doorlooptijd 40 weken.

 

Kosten

€ 1.600,00 exclusief de materiaal en examenkosten.

Materiaalkosten en examengeld totaal € 215,00 per deelnemer
De boeken die gebruikt worden zijn:
Lesboek Thieme Meulenhoff basiszorg deel 2
Lesboek Thieme Muelenhoff Verpleegtechnische vaardigheden.
Lesboek Reanimatie NRR.
Syllabus Certificeerbare eenheid incl. rekenvaardigheden.

Locatie

Goes bij voldoende aanmeldingen.

Lesrooster Cert. Eenheid groep Goes 2016-2017

Bijzonderheden

U dient een zorginstelling bereid te vinden om de vaardigheden in te trainen in de praktijk. U krijgt na de theorie opleiding 4 maanden tijd om de Proeve van Bekwaamheid in de praktijk te behalen. Wanneer, om wat voor reden dan ook, deze termijn niet voldoende is, worden extra kosten in rekening  gebracht.

Overig

Deze opleiding gaat van start indien zich minimaal 14 deelnemers aanmelden.