Download PDF

Knap lastig!

Inleiding

In de training “Knap lastig!” krijgt u informatie en handreikingen waarmee u het gedrag van  kinderen beter kunt begrijpen en ondersteunen. Hoe functioneren de kinderen en wat vraagt dat aan extra inzet. Een zinvolle training voor begeleiders in de buitenschoolse opvang en voor een ieder die zich wil verdiepen in het gedrag van kinderen.

Doel

U kennis en inzicht te geven in het gedrag van kinderen en de factoren die het gedrag kunnen beïnvloeden. Tevens bieden wij u handvatten in het omgaan met “Lastige Kinderen”.

Inhoud

In de training wordt o.a. stil gestaan bij:

  • communciatie;
  • alternatieven in de communciatie;
  • reflectie;
  • strategieën voor sfeer verbetering;
  • conflicthantering;
  • het inrichten van speelruimte;
  • samenwerking met ouders. Tijdens de training wordt de theorie afgewisseld met opdrachten. Regelmatig wordt er een beroep gedaan op uw eigen ervaringen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor deelnemers die ervaring hebben met kinderen en zich willen verdiepen in het gedrag van kinderen. De inhoud is vergelijkbaar met een Middelbare Beroepsopleiding niveau 4.

Afsluiting

Aan deze training is geen examen verbonden. Na afloop en bij voldoende aanwezigheid (80%) ontvangt de deelnemer een certificaat dat erkend is door het Nederlands Jeugd Instituut

Duur

7  bijeenkomsten van 3 klokuren.

Kosten

€ 695,00  Voor het trainingsboek boek 't Is Knap Lastig" brengen wij € 25,00 in rekening.

 

Locatie

Terneuzen of Middelburg

Bijzonderheden

De uitvoering vindt plaats om de 14 dagen en 6 maanden na uitvoering van de cursus wordt er een terugkom bijeenkomst gepland.

Overig

Deze training gaat van start indien zich 10 deelnemers aanmelden.