Download PDF

Helpende plus

Startdata van deze cursus


Bent u een bedrijf en wilt u medewerkers opgeven voor deze cursus, klik hier »

Inleiding

Steeds vaker komt het voor dat gediplomeerde Helpenden V&V eenvoudige verpleegtechnische handelingen moeten uitvoeren en gedurende een periode van de dag de verantwoordelijkheid moeten dragen voor zorgvragers. Het helpende plus traject biedt de mogelijkheid om een aantal technische vaardigheden aantoonbaar bekwaam uit te voeren door een Helpende V&V. Tevens wordt de kennis van een aantal ziektebeelden aangevuld.

Doel

Een gediplomeerde Helpende V&V bekwamen in een aantal verpleegtechnische vaardigheden en de kennis van een aantal ziektebeelden te vergroten.

Inhoud

De cursus is opgebouwd uit diverse onderdelen. Per onderdeel vindt er aansluitend een praktijktraining plaats op school. Tevens moeten de vaardigheden in de praktijk van een instelling in de gezondheidszorg worden ingeoefend. De bevoegdheid om de handelingen uit te voeren in de praktijk van de instelling ligt niet bij de deelnemer maar bij de praktijkinstelling. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Medicijnen en hun toepassing, belangrijkste groepen medicijnen, de werking van medicijnen en bijwerkingen, toedieningswijzen o.a. oraal, rectaal, vaginaal, druppelen en zalven oor/oog/neus, verneveling, controle bij inname
 • Het subcutaan injecteren met behulp van insuline pennen.
 • Bewoners met diabetes mellitus, wat is suikerziekte, welke verschijnselen vertoont de bewoner, het begrip hypo- en hyper glykemie, belangrijke aandachtspunten bij de verzorging van een bewoner met suikerziekte
 • Bewoners met een CVA, wat is een CVA, welke verschijnselen vertoont de bewoner, multi disciplinaire samenwerking, belangrijkste aandachtpunten bij de verzorging van een bewoner met een CVA
 • Bewoners met een decompensatio cordis, wat is een decompensatio cordis rechts/links, welke verschijnselen vertoont de bewoner, multi disciplinaire samenwerking, belangrijkste aandachtspunten bij de verzorging van een bewoner met een decompensatio cordis
 • Bewoners met epilepsie, wat is epilepsie, welke verschijnselen vertoont de bewoner, multi disciplinaire samenwerking, belangrijkste aandachtspunten bij de verzorging van een bewoner met epilepsie
 • Bewoners met COPD
 • Bewoners met een dementie, de diverse stadia en gedragskenmerken
 • Het opnemen van vitale functies, temperatuur, pols, ademhaling, bloeddruk
 • Eerste hulp bij bewoner die moet braken, de wijze van braken, specifieke observatie punten, het verlenen van hulp bij bewoners die moeten braken.
 • Eenvoudige wondverzorging.

Doelgroep

De deelnemer dient in het bezit te zijn van het diploma Helpende Zorg of Welzijn. Deelnemers met een vergelijkbare opleiding kunnen eveneens deelnemen.

Afsluiting

De schriftelijke toetsing vindt plaats nadat de theorie is behandeld.
De praktijktoetsing is voltooid wanneer de vaardigheden zijn afgetekend.
Uiterlijk  4 maanden na de laatste trainingsdag moet de praktijkotetsing zijn afgerond..
Indien beide onderdelen met een voldoende zijn beoordeeld, ontvangt de deelnemer een verklaring van deelname.

Duur

7 bijeenkomsten van 2,5 klokuren. De deelnemer dient rekening te houden met ongeveer 2 uur werken aan thuisopdrachten na iedere lesavond.

 

Kosten

€ 425,00

Locatie

Terneuzen

Bijzonderheden

De deelnemer dient 10 uur werkzaam te zijn in een zorginstelling die bereid is om de vaardigheden te trainen in de praktijk

Overig

Deze training gaat van start indien zich minimaal 10 deelnemers aanmelden.