Download PDF

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Inleiding

In 2001 hebben sociale partners in de branche verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg bij het afsluiten van de CAO de afspraak gemaakt zich te zullen inspannen de loopbaanmogelijkheden van verzorgenden in de VVT branche te vergroten. Dit voornemen heeft een vertaalslag gekregen in het zogenaamde EVV-project (het project gericht op het verhogen van de doorstroom naar de functie van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende).  Vanwege het succes van het EVV-project is in 2007 een start gemaakt met een tweede doorstroommogelijkheid, te weten die tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP). In de periode 2007-2008 is onderzoek verricht in het werkveld naar (het draagvlak voor) een tweede doorstroomfunctie. Uit het onderzoek is gebleken dat zowel bij het management van de VVT instellingen als bij verzorgenden er draagvlak bestaat voor doorgroei naar de functie van GVP. Dat heeft erin geresulteerd dat in 2009 het profiel van de GVP is uitgebracht. Dit profiel vormt de basis voor de opleiding.

Doel

U kennis en inzicht te geven in de zorgverlening voor de psychogeriatrische cliënt.

Inhoud

De opleiding wordt vormgegeven op basis van het beroepscompetentie- en kwalificatieprofiel EVV en bestaat uit de volgende beroepscompetenties:

 1. Zorg voor kwaliteit van leven van psychogeriatrische cliënten
 2. Communicatie met psychogeriatrische cliënten
  De GVP is terdege bekend met de aspecten van communiceren met
 3. Informatie verzamelen
 4. De verschillende woon- en zorgvoorzieningen en organisaties voor psychogeriatrische cliënten in het Nederlandse zorgstelsel, evenals met de relevante wet- en regelgeving, de methodes van financiering en interne procedures van de eigen organisatie.
 5. Werkoverleg, multidisciplinair overleg (MDO)
 6. Problemen signaleren en oplossen
 7. Zorgvernieuwing en beleid
 8. Beroepseigen gedrag van de professie (professionaliteit)
 9. Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van psychogeriatrie
 10. Professionalisering en begeleiden van collega’s en vrijwilligers
 11. Omgang met en ondersteunen van mantelzorgers

Doelgroep

De deelnemer dient in het bezit te zijn van het diploma Verzorgende niveau 3 of een vergelijkbaar diploma in de zorg met minimaal 1 jaar ervaring als verzorgende in de psychogeriatrische zorg.

Afsluiting

De deelnemer ontvangt het door de branche erkende diploma GVP indien de verplichte onderdelen in de opleiding met voldoende zijn afgerond.

Duur

15 lesdagen van 6 klokuren per dag en 3 intervisiebijeenkomsten van 3 uur. Naast de lesdag dient u rekening te houden met gemiddeld 3 uur huiswerk per week. Doorlooptijd  40 weken.

Kosten

€ 1.600,00 exclusief het lesmateriaal € 350,=

Locatie

Terneuzen of Goes

Bijzonderheden

Voor de duur van de opleiding dient u minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn in een zorginstelling met een SBB erkenning voor Verzorgende. Deze opleiding gaat van start indien zich minimaal 14 deelnemers aanmelden. De maximale groepsgrootte is 18 deelnemers

Overig

Helix Training is een door de CZO erkend opleidingsinstituut zie www.czo.nl