Download PDF

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Inleiding

De opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) is een door de branche erkende vervolgopleiding voor verzorgende. De EVV-opleiding heeft tot doel de deelnemer te leren de zorgverlening te coördineren aan een groep cliënten.

Doel

Deelnemers te kwalificeren tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende conform de branche erkenning

Inhoud

De opleiding wordt vormgegeven op basis van het beroepscompetentie- en kwalificatieprofiel EVV en bestaat uit de volgende beroepscompetenties:

 • informatie verzamelen ten behoeve van het   zorgplan;
 • methodisch opstellen van een zorgplan;
 • het Multi Disciplinair Overleg;
 • coördinatie van zorg;
 • bewaken continuïteit uitvoering zorgplan;
 • communicatie en onderhandelen;
 • zorgdragen voor welzijn in een woon-/leefklimaat;
 • cliëntgerichtheid;
 • signaleren problemen en problemen oplossen;
 • doelstellingen  en beleid van de instelling;
 • rapportage;
 • loopbaanontwikkeling;
 • professionalisering.

Doelgroep

De deelnemer dient in het bezit te zijn van het diploma Verzorgende niveau 3 of een vergelijkbaar diploma in de zorg met minimaal 1 jaar ervaring als verzorgende.

Afsluiting

De deelnemer ontvangt een door de branche erkend diploma EVV indien de  5 verplichte onderdelen in de opleiding met een voldoende zijn afgerond. Voor inzage in de examens kunt u de opleidingsgids downloaden via deze link  Opleidingsgids EVV 2017-2108

Duur

16 lesdagen van 6 klokuren per dag. Per lesdag dient u rekening te houden met gemiddeld 3 uur huiswerk. Doorlooptijd 30 weken.

Kosten

1625,- inclusief online lesmateriaal

Locatie

Terneuzen of Middelburg

U kunt via de mail informeren naar de beschikbare plaatsen in deze opleiding. fpieters@helixlearning.nl

Bijzonderheden

Voor de duur van de opleiding dient u minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn in een zorginstelling met een SBB erkenning voor Verzorgende. Deze training gaat van start indien zich minimaal 14 deelnemers aanmelden. De maximale groepgsgrootte is 18 deelnemers. Tevens dient u te beschikken over een internetverbinding om het lesmateriaal online te kunnen raadplegen. Bij vragen hierover kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Overig

Helix Training is een door de CZO erkend opleidingsinstituut zie www.czo.nl.